NESTABILITA KYČLÍ A BOLESTI KOLEN VE SPOJITOSTI S PŘETÍŽENÍM TFL A NEAKTIVITOU GLUTEUS MEDIUS.

Za poslední dobu nás navštívilo mnoho klientů, kteří si stěžovali na bolest kolen při provádění fyzické aktivity. Po provedení diagnostiky pohybového aparátu jsme u většiny z nich zjistili výraznou nestabilitu kyčlí. Tato nestabilita vedla k přílišnému zapojení TFL (tensor fascia latae) na úkor GM (gluteus medius) a právě z tohoto důvodu byl u klientů TFL často dominantní a hypertonický. Jelikož TFL vede do Illiotibiálního

LEARN MORE
Trénink hýždí ve třech dimenzích!

Hýžďové svaly (G. Maximus, Medius, Minimus), o jejichž důležitosti jsem psal již v článku nazvaném „Důležitost silných a funkčních zadních řetězců“, nyní jsme se rozhodli s mými kolegy tuto problematiku opět trochu obohatit. Pokud přeskočíme nutnost nauky izolovaných pohyb. vzorů, jakým je např. kyčelní extenze a dostaneme se do fáze, kdy se zlepší síla, je třeba začít přemýšlet komplexněji. Pokud se

LEARN MORE