S potěšením vás zveme na teoreticko-praktický vzdělávací seminář na téma trénink dětí a mládeže. Děti a dospívající nejsou jen “malí dospělí”. Jejich trénink má mnoho odlišností, kterým se na semináři budeme věnovat. Proč nemůže být trénink dětí stejný jako u dospělých, jen s menší zátěží? V jakých obdobích je nejvhodnější rozvíjet konkrétní pohybové dovednosti? Jak děti adekvátně zatížit, ale zároveň jim sport neznechutit do konce života? Jak důležitá je role rodičů a to, jak s nimi o tréninku komunikujeme? Mnoho otázek, které si jistě klade nejeden trenér, lektor, kouč, který se stará o děti a mladistvé.

Probereme specifika tréninku s přihlédnutím k anatomii, fyziologii a psychologii vyvíjejícího se organismu. Popíšeme jednotlivé věkové kategorie s ohledem na rozdíly mezi biologickým, kalendářním a sportovním věkem. Zaměříme se také na programing a plánování tréninku dětí a mládeže. Vysvětlíme, jaký je náš postoj k ranné specializaci oproti tréninku odpovídajícímu vývoji a důležité rozdíly mezi nimi. Prozradíme náš postup a styl učení při trénování a probereme i názory známých zahraničních trenérů, kteří s dětmi a mladistvými pracují. Budeme rozebírat jednotlivé pohybové schopnosti – koordinaci, rychlost, sílu, vytrvalost i kloubní pohyblivost, jak jsou mezi sebou propojeny a jejich senzitivní období (časové etapy obzvlášť vhodné pro jejich rozvoj a fixaci).

Součástí semináře bude i praktická část, kde si z každé kategorie probraných pohybových schopností vyzkoušíme zábavnou formou pár cviků, které v tréninku dětí často využíváme. Protože věříme, že se na semináři sejde různorodá skupina specialistů a zájemců, se zaměřením na různé sporty a věkové kategorie, těšíme se na společnou diskuzi a podněty k dalšímu studiu pro všechny účastníky včetně nás.

Seminář je určen pro všechny lektory individuálních i skupinových lekcí, trenéry sportovních klubů a zájmových skupin, fyzioterapeuty a ostatní, kteří se chtějí dozvědět více o specifikách tréninku dětí a mládeže.

Maximální kapacita semináře je 10 lidí.

Termín semináře: 15. 12. 2019

Čas: 9:00 – 14:00

Cena semináře zahrnuje:
Teoreticko-praktický manuál
Certifikát o účasti

2500seminář
Cena semináře
V ceně jsou zahrnuty i podklady pro seminář – teoreticko-praktický manuál a certifikát o účasti

Přihlašovací formulář