Specializujeme se na silově-kondiční přípravu sportovců pro zvýšení výkonnosti, prevenci a minimalizaci rizika zranění. Cílem coachingu není pouze zlepšit silovou a kondiční stránku, ale také předat informace, naučit sportovce pracovat efektivně a porozumět vlastnímu tréninkovému procesu. Respektujeme specifičnost daného sportovního odvětví a individualitu klienta.

Celková kondice, do které lze řadit kardiorespirační zdatnost, mobilitu, sílu a svalovou funkci, je nezbytnou složkou života profesionálů a všechny tyto její aspekty bereme u nás při tvorbě tréninkového programu v potaz. V rámci spolupráce připravíme sportovce na zátěž a naučíme sportovce, jak s externí zátěží pracovat pro zlepšení jeho výkonu. Zepšujeme jeho sílu a stabilitu. V rámci tréninkového programu učíme sportovce správnou mechaniku pohybu a techniku cvičení. Naše prostory nám navíc umožňují pracovat na plyometrii, agilitě (pro zvýšení reakční síly a koordinace pohybu) a vzpírání (pro zvýšení explozivní síly, která je velmi důležitá pro rychlost). V našem tréninkovém centru se výhradně zaměřujeme na individuální sportovní přípravu, protože věříme, že jedině tak lze poskytnout sportovcům maximální péči.

Pro navázání spolupráce je nezbytné nejprve provést kompletní diagnostiku pohybového aparátu, abychom byli schopni zjistit možné příčiny Vašich pohybových obtíží a výkonnostních rezerv.

1100lekce
Cena lekce
V ceně je zahrnut vstup do soukromého pohybově nápravného centra