V našem pohybově-nápravném centru poskytujeme individuální tréninkové lekce pro klienty všech věkových skupin a úrovní trénovanosti. Správně vedený pravidelný pohyb by měl být součástí života každého, jelikož nám přináší mnoho benefitů. Od zdravého kardiorespiračního systému, zlepšení svalové funkce a navýšení síly, až po snížení stresu a celkovou psychickou pohodu.

Kromě silového a kondičního tréninku je naší specializací pohybová náprava. V rámci sportovní spolupráce se zaměrujeme na odstranění akutních či chronických bolestivých stavů, ať už se jedná o často problematickou oblast bederní páteře, kolen, kyčlí, nebo ramen. Vždy přistupujeme k řešení pohybových obtíží individuálně, tělo bereme jako komplex a pracujeme s klienty co nejefektivněji. Cílem pohybové nápravy je odstranění pohybových omezení, svalových dysfunkcí a dysbalancí, zlepšení síly a celkové kondice pro bezproblémové zvládání každodenních i sportovních aktivit.

Klademe důraz na kvalitu a individuální přístup, proto všechny tréninkové jednotky probíhají pod vedením kvalifikovaného trenéra. Spolupráce vždy začíná diagnostikou pohybového aparátu. Na základě získaných informací vytváříme  vedený tréninkový program zaměřený na individuální stav a potřeby klienta.

Pro navázání spolupráce je nezbytné nejprve provést kompletní diagnostiku pohybového aparátu, abychom byli schopni zjistit možné příčiny Vašich pohybových obtíží a výkonnostních rezerv.

1090lekce
V ceně je zahrnut vstup do soukromého pohybově nápravného centra