Děti přicházejí na svět s teoreticky dokonalými pohybovými vzory a pokud jsou v nich tyto pohybové vzory podporovány, promítá se jejich zlepšení do mnoha rovin života. Pro trénování dětí je velmi důležité respektování aktuálního věku a dovedností , rozvíjení hrubé i jemné motoriky , rozvoj síly i celkové fyzické kondice a mentální trénink.

Dnes je u dětí velice častá specializace pro sport, bez individuálně vedeného doplňkového tréninku. Tato úzká specializace na jakýkoliv sport s sebou nese určitá rizika, která se zvyšují s tím, jak často dítě sport provozuje, právě bez zmíněného individuálně vedeného doplňkového tréninku.

Silový a kondiční, popřípadě doplňkový trénink sportovních týmů není veden individuálně  a technika provedení nemůže být dostatečně kontrolována. To vše vede k potlačení správných pohybových vzorů nebo dokonce ke zranění.

Správně vedený silový trénink pomůže dětem k dostatečné motorické kontrole vlastního těla, zvýší jejich výkonnost ve sportu a především sníží pravděpodobnost zranění posílením kostí, svalů i kloubů. Při sportu i v běžném životě může být na děti kladena velká fyzická zátěž (skvělým příkladem je například školní taška, která váží mnohdy více než 10kg), na kterou se díky silovému tréninku mohou skvěle připravit.

Trénink je vedený zábavnou formou a podporuje zdravý psychomotorický vývoj dítěte. Individualizace a aktivní naslouchání nám poskytuje prostor k zaměření se nejen na to, co dítě potřebuje, ale také na to, co samo chce. V neposlední řadě přispívá silový trénink ke zlepšení sebevědomí dítěte.

Po provedení diagnostiky pohybového aparátu dítěte, které je mírně odlišné od diagnostiky pohybového aparátu dospělých (zejména proto, aby se dítě cítilo i při probíhající diagnostice a screeningu dobře), je vytvořen závěr, který je předán trenérovi.

Samotný trénink začíná jednoduchou aktivitou za účelem aklimatizace a naladění se na další program. Hlavními cíly samotného tréninku je pak zlepšení funkce, rozvoj síly a celkové kondice hravou formou, která děti motivuje a baví.

Pro navázání spolupráce je nezbytné nejprve provést kompletní diagnostiku pohybového aparátu, abychom byli schopni zjistit možné příčiny Vašich pohybových obtíží a výkonnostních rezerv.

900lekce
Cena lekce
V ceně je zahrnut vstup do soukromého pohybově nápravného centra