Radek Bartoň

Fyzioterapie

Jako vzorné „Husákovo“ dítě jsem se naučil odpovědnosti a preciznosti. Těchto vlastností se snažím využít v profesionální terapii i v osobním životě. Empatie a jít „na věc zpříma“, ale střízlivě jsou další atributy, které mohu nabídnout. Empatie je velmi důležitá pro pracovní náplň, v níž využívám vcítění do klientových fyzických potíží, přičemž dobrá diagnostika je základ! V tomto ohledu nemažu klientům „med kolem pusy“ a je pro mne prioritou vyřešit prakticky danou potíž co nejdříve.

Specializace/Terapie

V samotné terapii sleduji a řeším klientovy chronické stavy, které se mohou přenést do stavů akutních. Pracuji s tzv. hlubokým stabilizačním systémem, který se skládá z vazivových a nervových struktur. Tato vazivová uskupení v sobě mají napětí, která mohou podráždit nervové systémy, jimiž sledujeme vjem (bolest, omezující pocity). Zejména pak hluboká napětí, jež jsou v nerovnováze z pohledu páteře, která je osou těla, způsobují možné potíže. Proto principem terapie je vytvořit maximální možnou stabilitu zmíněným systémům. Tohoto efektu se docílí jen specifickými technikami bez přístrojové pomoci, protože přístrojová terapie selhává.

Pracovní zkušenosti

Abych mohl využít poznatků, kterými nyní disponuji, byla nutná cesta praxe započatá v roce 1994, kdy jsem po ukončení rehabilitačního studia (tehdy v rámci postgraduálního studia na střední školu) začal praktikovat již v průběhu základní vojenské služby. Praxe začala být důležitější než další možné vysokoškolské studium a proto jsem posléze přešel na plný úvazek do prvního soukromého zařízení, kde mi lékařka sdělila: „Zkusíme to a uvidíme“. Praxe včetně lázeňství, kterou jsem postupně začal nabývat, nestačila pokrývat mé ambice v poskytování péče, jelikož pojišťovací systém byl již tenkrát a stále je dosti časově i výkonnostně omezující. Proto jsem hledal cesty seminářů a samostudia zejména u Mudr. Biljakové, Ing. Patakyho nebo u Ing. Borise Tichanovského. Počátkem roku 2001 vyústilo mé rozhodnutí opustit pojišťovací systém a dát se na dráhu vlastní soukromé praxe.

Současnost

Nabízím Vám vlastní terapeutický systém využívající spuštění autoregulačních mechanismů ve Vašem těle na základě maximální stabilizace hlubokých vazivových systémů v návaznosti na zklidnění nervozity nervového systému.