Diagnostika pohybového aparátu je nezbytnou vstupní složkou pro jakoukoliv sportovní spolupráci. Umožňuje nám posoudit individuální stav klienta, abychom na jejím základě mohli předat informace týkající se našich doporučení a nastavení tréninkového programu.

Cílem diagnostiky je nalezení možných příčin pohybových obtíží a výkonnostních rezerv klienta a srozumitelně vysvětlit postup, jak tyto přičiny odstranit.

Diagnostika se dělí na několik základních pilířů. Prvním z nich je vstupní anamnéza, tzn. vstupní dotazník, dále následuje pohledová diagnostika a testy hlubokého stabilizačního systému. V další části jsou provedeny vyšetření ve statických a dynamických polohách (aspekce, palpace). Jsou prováděny také specifické testy zaměřující se na svalové dysbalance, stažení, oslabení a zjištění možných příčin bolestí a pohybových obtíží. Diagnostika je zakončena testy pohybu, techniky cvičení a testy optimálních pohybových stereotypů.

Úvodní pohledová diagnostika a specifické testy, jak ve statických, tak dynamických pozicích, probíhají ve spodním prádle. Doplňující testy a testy zaměřující se na základní pohybové vzory již probíhají ve sportovním oblečení. Součastí diagnostiky je i její vyhodnocení.

Vyhodnocení této diagnostiky slouží trenérovi jako podklad pro vytvoření VEDENÉHO TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU, ve kterém se následně zaměřuje na odstranění příčin pohybových obtíží nebo výkonnostních rezerv klienta.

2000diagnostika
V ceně je zahrnut vstup do soukromého pohybově nápravného centra

Objednat termín diagnostiky pohybového aparátu