Diagnostika pohybového aparátu je nezbytnou vstupní složkou pro jakoukoliv sportovní spolupráci. Umožňuje nám posoudit individuální stav klienta, abychom na jejím základě mohli předat informace týkající se našich doporučení a nastavení tréninkového programu.

Cílem diagnostiky je nalezení možných příčin pohybových obtíží a výkonnostních rezerv klienta a srozumitelně vysvětlit postup, jak tyto přičiny odstranit.

Diagnostika se dělí na několik základních pilířů. Prvním z nich je vstupní anamnéza, tzn. vstupní dotazník, dále následuje pohledová diagnostika a testy hlubokého stabilizačního systému. V další části jsou provedeny vyšetření ve statických a dynamických polohách (aspekce, palpace). Jsou prováděny také specifické testy zaměřující se na svalové dysbalance, stažení, oslabení a zjištění možných příčin bolestí a pohybových obtíží. Diagnostika je zakončena testy pohybu, techniky cvičení a testy optimálních pohybových stereotypů.

Úvodní pohledová diagnostika a specifické testy, jak ve statických, tak dynamických pozicích, probíhají ve spodním prádle. Doplňující testy a testy zaměřující se na základní pohybové vzory již probíhají ve sportovním oblečení. Součastí diagnostiky je i její vyhodnocení.

Vyhodnocení této diagnostiky slouží trenérovi jako podklad pro vytvoření VEDENÉHO TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU, ve kterém se následně zaměřuje na odstranění příčin pohybových obtíží nebo výkonnostních rezerv klienta.

2000diagnostika
Diagnostika dospělých (od 15ti let)
V ceně je zahrnut vstup do soukromého pohybově nápravného centra
1200diagnostika
Diagnostika dětí (do 15ti let)
V ceně je zahrnut vstup do soukromého pohybově nápravného centra

Objednat termín diagnostiky pohybového aparátu