Tomáš Krýda

Fyzioterapeut, Silový a kondiční trenér

Staří Řekové tomu říkali harmonicky vyvážená osobnost. A přesně s takovým typem člověka můžete počítat, pokud se dostanete do rukou Tomášovi. Celý svůj život se snaží zachovávat rovnováhu mezi zdravým tělem a čistou myslí – ostatně už na základní škole kombinoval řadu sportovních aktivit s intelektuálními šachy. A tak mu to zůstalo i dodnes. Přestože je silně orientován na výkon, dokáže se vcítit do svých svěřenců, využít k tomu svoji energickou povahu a díky své vrozené preciznosti dosáhnout společných cílů. I Tomášovi trvalo pár let, než si uvědomil, že klasický kulturistický trénink, který se zaměřuje převážně na estetiku, není správná cesta. Když pak narazil na Elliota Hulse, přijal jeho metodu jako základní kámen svého cvičení. Trénování síly a její postupný rozvoj je dodnes nejdůležitější částí jeho přístupu. 

Tou druhou je pak fyzioterapie, kterou si Tomáš pro její rozmanitost nakonec zvolil i jako studijní obor na 2. lékařské fakultě v Praze. Nezajímá ho totiž jen samotný trénink, ale i maximálně udržitelné zdraví jeho klientů. Věří (ostatně jako všichni u Antmanna), že kýženého sportovního výsledku se musí dosáhnout vybalancovaně, s přihlédnutím na tělesné dispozice daného jedince. Na konci takové cesty pak nečeká jen vysportovaná tělesná schránka, ale i šťastný člověk. A kdybyste chtěli s Tomášem o něčem pohovořit, určitě použijte témata biohackingu, psychosomatiky či holistického pohledu na zdraví.