1. Společnost ANTMANN s.r.o., IČ: 063 38 429, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „ANTMANN“) poskytuje svým klientům – fyzickým osobám (dále jen „Klient“) služby diagnostiky pohybového aparátu, výživové konzultace a výživové diagnostiky (dále jen „Diagnostika“) a dále semináře (dále jen „Seminář“). Tyto podmínky upravují podmínky rezervace Diagnostiky a Seminářů.
 2. Klient se na Diagnostiku i Semináře přihlašuje prostřednictvím webového formuláře dostupného na webových stránkách společnosti ANTMANN www.antmann.cz (dále jen „Formulář“).
 3. Vyplněním a odesláním Formuláře Klient vyjadřuje zájem o poskytování služeb Diagnostiky či Semináře od společnosti ANTMANN.
 4. Poté, co Klient vyplní a odešle Formulář společnosti ANTMANN, ANTMANN Klienta kontaktuje prostřednictvím e-mailu, v němž mu nabídne konkrétní termín Diagnostiky. V případě, že Klient tento termín potvrdí, je okamžikem potvrzení závazně objednán na konkrétní termín Diagnostiky (dále jen „Termín diagnostiky“). Obdobně platí, že pokud se Klient přihlásí na Seminář, je na něj závazně přihlášen, a to na konkrétní termín (dále jen „Termín semináře“).
 5. V případě, že se Klient na Termín diagnostiky či Termín semináře nedostaví bez omluvy či se z termínu omluví bez většího předstihu, vzniká společnosti ANTMANN škoda. Škoda vzniká společnosti ANTMANN z důvodu, že si pro konkrétního Klienta vyhrazuje konkrétní termín provedení Diagnostiky, v němž nemůže přijímat ostatní klienty či se věnovat ostatním podnikatelským činnostem a z důvodu nevyužití kapacity příslušného diagnostického zařízení. Obdobně vzniká společnosti ANTMANN škoda, protože Klientovi rezervoval místo na Semináři, na který je omezená kapacita, a nemohou se na něj např. přihlásit ostatní zájemci.
 6. Z výše uvedených důvodů je možné Termín diagnostiky zrušit či změnit pouze do 72 hodin před začátkem Termínu diagnostiky, a to telefonicky na čísle + 420 775 992 080, prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@antmann.cz nebo osobně v provozovně společnosti ANTMANN na adrese Nuselská 262/34, 142 00 Praha 4. Termín Semináře je možné zrušit pouze do 7 dnů před jeho konáním, a to stejně jako platí při zrušení Termínu diagnostiky.
 7. Klient je povinen zaplatit společnosti ANTMANN storno poplatek ve výši 100 % z ceny Diagnostiky či Semináře uvedené na webových stránkách www.antmann.cz (dále jen „Storno poplatek“) v těchto případech:
  a) pokud se Klient na Termín diagnostiky nebo Termín semináře nedostaví, aniž by se před tím omluvil nebo,
  b) pokud Klient nezměnil Termín diagnostiky nebo Termín semináře tak, tak je uvedeno výše v čl. 6 těchto podmínek.
 8. Storno poplatek je možné uhradit na základě vystavené faktury společností ANTMANN převodem na bankovní účet společnosti ANTMANN.
 9. Společnosti ANTMANN nicméně záleží na spokojenosti všech jejích Klientů a zákazníků. Pokud tedy má Klient závažný důvod, proč se nemůže Diagnostiky v daném Termínu diagnostiky či Termínu semináře zúčastnit, jako např. nemoc Klienta, jeho dětí či obdobné závažné důvody, je společnost ANTMANN ochotná s ním po předchozí omluvě individuálně jednat o prominutí Storno poplatku. To neplatí, pokud se na Termín diagnostiky nebo Termín semináře Klient nedostaví bez omluvy.
 10. Společnost ANTMANN je oprávněna Termín diagnostiky či Termín semináře Klientovi zrušit, případně změnit, a to vždy po dohodě s Klientem dle jeho individuálních potřeb a možností. Společnost ANTMANN v takovém případě vždy bude Klienta kontaktovat s co největším možným předstihem.
 11. Zaškrtnutím políčka „souhlasím s rezervačními podmínkami a potvrzuji, že jsem se s nimi seznámil/a“ ve formuláři potvrzuje Klient, že se s těmito podmínkami seznámil, a to včetně výše a způsobu hrazení Storno poplatku. Těmito podmínkami nejsou nijak dotčeny ostatní podmínky poskytování Diagnostiky nebo Semináře. Za účelem spravování rezervací Diagnostik a Seminářů jsou zpracovávány osobní údaje Klientů, další informace o zpracování jsou dostupné zde.