2 listopadu, 2021

Tomáš Lepier

Ačkoliv jsem dlouhodobou spolupráci vzhledem k na mé poměry vyšší ceně dlouho zvažoval, jsem rád, že jsem se pro ni rozhodl a mohu ji opravdu doporučit. Mně přidělený coach je milý, trpělivý, zřejmě kompetentní člověk a za plán připravený na míru dle mých možností, zdatnosti a fyzických dispozic jsem vděčný. U každého cviku se navíc též dozvím, v čem člověku fyzicky pomůže z pohledu fungování těla. Nejedná se tak o tupou, bezmyšlenkovitě sestavenou rutinu, což nesmírně oceňuji. Musím také vyzdvihnout možnost dočasné náhradní distanční alternativy, díky které jsem nemusel spolupráci na dobu neurčitou přerušovat, ale v upravené podobě v ní pokračovat online z domova. To se může zdát jako drobnost, ale z mého pohledu dobrý příklad vítané flexibility.