22 března, 2022

NESTABILITA KYČLÍ A BOLESTI KOLEN – Příčina?

Za poslední dobu nás navštívilo mnoho klientů, kteří si stěžovali na bolest kolen při provádění fyzické aktivity. Po provedení diagnostiky pohybového aparátu jsme u většiny z nich zjistili výraznou nestabilitu kyčlí. Tato nestabilita vedla k přílišnému zapojení TFL (tensor fascia latae) na úkor GM (gluteus medius) a právě z tohoto důvodu byl u klientů TFL často dominantní a hypertonický.

Jelikož TFL vede do Illiotibiálního traktu (ITB), tak se symptomy v případě hypertonie TFL často projevují podél laterální (vnější) strany nohy (viz. obrázek) .

TFL je kyčelní flexor, abduktor a vnitřní rotátor. Gluteus medius je kyčelní extenzor, abduktor a vnější rotátor. Navíc stabilizuje pánev ve frontální rovině.

Clamshell

Clamshell je jedním ze cviků, které mohou tuto problematiku řešit. Tento cvik je určen k zacílení abduktorů kyčle, zvláště GM (gluteus medius). EMG studie zjistili dobrou aktivaci jak gluteus medius tak i gluteus minimus během provádění tohoto cviku. Navíc se ukázalo, že Clamshell přednostně aktivuje gluteus medius, zatímco minimalizuje aktivitu TFL (tensor fascia latae).
Na obrázku je tento cvik zachycen, společně s uvolněním TFL v leže za pomocí rolleru (lze použít také míček).

TFL foam rolling

Zdroj: Jim Heafner PT, DPT, OCS – The Ups And Downs Of The Clamshell Excercise

http://www.thestudentphysicaltherapist.com/home/the-ups-and-downs-of-the-clamshell-exercise?platform=hootsuite