2 ledna, 2023

TRÉNINK HÝŽDÍ VE TŘECH DIMENZÍCH!

Hýžďové svaly (G. Maximus, Medius, Minimus), o jejichž důležitosti jsem psal již v článku nazvaném „ZADNÍ ŘETĚZEC – SÍLA A FUNKCE“, nyní jsme se rozhodli s mými kolegy tuto problematiku opět trochu obohatit.

Pokud přeskočíme nutnost nauky izolovaných pohybových vzorů, jakým je např. kyčelní extenze a dostaneme se do fáze, kdy se zlepší síla, je třeba začít přemýšlet komplexněji.

Pokud se podíváme anatomicky na Gluteus maximus (Velký hýžďový sval), uvidíme, že orientace jeho vláken je ideální ke kyčelní extenzi, vnější rotaci a abdukci = to je ta zmiňovaná funkce svalu ve třech dimenzích.

Většina cviků se ale zaměřuje pouze na extenzi a vnější rotaci, tedy využívají pouze dvě dimenze. Existují ale i cviky, které pracují s extenzí, vnější rotací a abdukcí zároveň.

Jedním z takových cviků je Single Leg Dead Lift s TRX Rip Trainerem. Single Leg Dead Lift sám o sobě pracuje s kyčelní extenzí. Pokud stojíme na jedné noze, tělo nás nutí aktivovat abduktory a právě přidáním TRX Rip Traineru který v základu táhne (při správném nastavení) klienta do vnitřní rotace, zapojíme do celého pohybu vnější rotátory kyčle a získáme onu „třetí dimenzi“.

Zdroj: Mike Reinold – Working the Glutes in 3D (odkaz)