3 září, 2021

JAKÉ PROBLÉMY MŮŽE ZPŮSOBIT ŠPATNÝ DECHOVÝ VZOR?

“Pokud není dechový stereotyp normální, žádný jiný pohybový vzor nemůže být!”
Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.

Co vše může způsobit špatný dechový stereotyp (v krátkosti):

– špatné držení těla – předsunuté držení těla

– přetížení psoas major, quadratus lumborum a s tím spojené bolesti bederní páteře

– přetížení THL přechodu

– vyosení trupu do strany, které následně ovlivní svalové řetězce a práci/aktivitu svalů

– rigiditu hrudníku

– vznik bolesti a degenerativního poškození páteře/akutní a chronické bolesti zad

– anteverze/retroverze pánve

– paradoxní dýchání, apod.

Součástí DIAGNOSTIKY POHYBOVÉHO APARÁTU, kterou se svými klienty vždy provádím jsou známé testy jako:

– Vyšetření dechového stereotypu

– Test nitrobřišního tlaku

– Test flexe trupu

– Brániční test

– Test flexe dolních končetin

– Test nitrobřišního tlaku

– Test elevace horních končetin

– Test extenze trupu

– Test polohy na čtyřech

– Test břišního lisu

a další testy, podle kterých jsme schopni zhodnotit, zda-li je dechový vzor optimální anebo je třeba s klientem na tomto vzoru pracovat.

Následně pak s přihlédnutím k výsledkům testů pracujeme s našimi klienty na zlepšení dechového vzoru a funkce STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU PÁTEŘE.